Celostni pristop

“Tvoje vizije bodo postale čiste,

ko boš pogledal v srce.

Kdor gleda zunaj, sanja;

kdor gleda notri, se prebudi.”

— C. G. Jung

Integrirano

Individualno

Zaupno

Sočutno

Integrirano

Integrativna psihoterapija je proces, ki je usmerjen na sprejemanje vaših temeljnih vrednosti. Gre za celosten pristop, ki se občutljivo, uglašeno odziva na vas, na čustvenem, vedenjskem, kognitivnem in fiziološkem nivoju funkcioniranja, naslavlja pa tudi duhovne dimenzije življenja. 

Cilj integrativne psihoterapije je omogočanje vam ponovno vključevanje odcepljenih ali potlačenih delov sebe, kar vodi v občutek celosti. Skozi proces psihoterapije se povečuje vaša kvaliteta življenja na vseh področjih – znotraj sebe, v bližnjih medosebnih odnosih in v širšem socialnem okolju.

Individualno

S pomočjo različnih intervenc vas vodim k spoznavanju čustev, zakaj razmišljate in delujete na določen način, kako hitreje in bolje zaznavati in sprejemati signale telesa in poslušati svoj notranji glas.

Poleg  pogovora velik poudarek dajem tudi na delu s telesom. Ravno telo je tisto, kjer so vtisnjeni naši najzgodnejši občutki ter na zunaj odraža dogajanje, ki se odvija znotraj nas. Tako boste skozi proces začeli prepoznavati čustva in jih izražati, doživljanje bo postajalo močnejše in bolj pristno, čutenje lastnega telesa in prepoznavanje občutkov pa bo dobilo novo dimenzijo, globlje spoznavanje samega sebe vas bo vodilo na novo pot življenja.

Pri tem skupaj z vami stopam po tej poti spoznavanja samega sebe, svojega notranjega in zunanjega doživljanja, opazovanja notranjega in zunanjega sveta ter odkrivanja lastnih virov moči.

Psihoterapijo trenutno izvajam le individualno, z mladostniki in odraslimi osebami. Ta praviloma poteka v živo, po dogovoru pa lahko srečanje izvedem tudi online. 

Zaupno

Zaupnost informacij v psihoterapiji je sicer podrobneje opredeljena v Kodeksu etike in profesionalne prakse, ki določa, da je zaupnost v dobri psihoterapevtski praksi samoumevna ter da se vsi pogovori med mano in vami obravnavajo kot zaupni.

Poskrbljeno je za  varno delovno okolje, v katerem je zagotovljena tudi zasebnost

Držim se načela zaupnosti tudi po zaključku psihoterapije in upoštevam tudi določila Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

Vsebine pogovorov v psihoterapiji so tako strogo zaupne, tudi po tem, ko klient zaključi obravnavo. Na podlagi etičnega kodeksa pa sem dolžna prelomiti to zaobljubo v naslednjih primerih:

  • če je bilo izvršeno ali bo izvršeno kriminalno dejanje;
  • če je ogrožen otrok ali
  • če obstaja dejanska nevarnost, da bi bil klient sebi ali komu drugemu (življenjsko) nevaren.

 

Osebne podatke, ki mi jih zaupate v okviru terapevtske obravnave, občasno delim z drugimi terapevti, supervizorji in zdravstvenimi delavci, in sicer izključno za potrebe konzultacij, supervizije in intervizije. To je eden od pogojev za moje delo in prispeva k ustrezni in varni obravnavi vašega procesa. Podatki, ki so obravnavani v te namene, so predhodno anonimizirani, tako da jih ni mogoče pripisati določljivemu posamezniku.

Sočutno

Na čuječnost in sočutje usmerjena integrativna psihoterapija je nov pristop k psihoterapiji, ki integrira relacijsko integrativno psihoterapijo s procesi čuječnosti in sočutja. 

Brezpogojno sprejemanje klienta, ne glede na problem, s katerim prihaja po pomoč, ne glede na osebno zgodovino in pričakovanja, pomeni razvijanje empatije, ki je nujna za to, da se psihoterapevt na klientov prispevek odzove »z občutkom, globokim razumevanjem, sočutjem in resnično skrbjo« (Shulman).

V terapevtskem odnosu upoštevam in skupaj z vami raziskujem vse tisto, kar lahko prispeva k razvijanju procesa pomoči. Prizadevam si, da se v razmišljanju, poročanju, zapisovanju izognem stereotipiziranju, ustvarjanju mnenj in sodb.

V odnosu do vas ravnam na spoštljiv način, z upoštevanjem osebnostne, življenjske in kulturne raznolikosti, vaših sposobnosti, zmožnosti in virov moči, in z upoštevanjem vašega pogleda na dogajanje v terapevtskem odnosu.

Kar prispeva k razvijanju empatije in sočutja in k vzpostavljanju pristnega stika in učinkovitega psihoterapevtskega procesa

Sočutje kot element čuječnosti se nanaša predvsem na prijaznost do samega sebe. Pogosto smo do sebe strogi, zahtevni, kritični, obsojajoči … S principi čuječnosti vam pomagam, da postanete v odnosu do sebe bolj prijetni, topli in mehki.

Spodbudim vas, da se odrečete ocenjujočemu notranjemu glasu, ki v drugih in sebi išče slabo in negativno. Namesto takšne naravnanosti lahko izberete bolj prijazno in sočutno držo, ki bo iskala dobro in pozitivno.